ГРОМАДСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВІЙСЬКОВОЇ  МЕДИЦИНИ" є всеукраїнською неприбутковою громадською організацією.

 

Головною метою діяльності Організації є посилення обороноздатності України шляхом  сприяння охороні та зміцненню здоров’я військовослужбовців, ветеранів, військових пенсіонерів, інвалідів структур сектору державної безпеки та оборони, особового складу силових структур,  захист їхніх законних прав та інтересів, розвитку військової медицини, вітчизняної науки і практики, розробка та гармонізація міжнародних стандартів до законодавства України.

 

ШЛЯХИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ: 

 

1. Вирішення фахових, правових, економічних та соціальних питань діяльності військових лікарів, лікарів закладів охорони здоров’я структур сектору державної безпеки та оборони.
2. Вдосконалення та гармонізація стандартів, нормативно-правової бази з питань організації та надання медичної допомоги в структурах сектору державної безпеки та оборони.
3. Проведення наукових досліджень з питань організації і надання медичної допомоги в структурах сектору державної безпеки та оборони та впровадження їх результатів у практику.
4. Сприяння організації підготовки військових лікарів (лікарів закладів охорони здоров’я структур сектору державної безпеки та оборони) на післядипломному етапах навчання у відповідності до міжнародних стандартів та нормативної бази України.
5. Участь у розробці та удосконаленні моделі організації та надання медичної допомоги в структурах сектору державної безпеки та оборони.
5. Розробка та вдосконалення критеріїв належної практики в військовій медицині, виявлення кращих практик, сприяння поширенню їх досвіду.
6. Організація, участь та сприяння проведенню різних форм сертифікованого навчання військовослужбовців, працівників системи охорони здоров’я структур сектору державної безпеки та оборони.
7. Участь та сприяння підготовці і проведенню атестації військових лікарів та середнього медичного персоналу військових лікувальних закладів та закладів охорони здоров’я структур сектору державної безпеки та оборони.
8. Участь та сприяння розробці системи показників оцінки якості роботи військових лікарів (лікарів структур сектору державної безпеки та оборони), середнього медичного персоналу військових лікувальних закладів та закладів охорони здоров’я структур сектору державної безпеки та оборони.
9. Проведення пропаганди медичних знань та сучасних методів лікування серед своїх членів.
10. Юридичний захист професійних та пов’язаних з професійною діяльністю прав членів організації в правовідносинах цивільних, адміністративних чи кримінальних проваджень у порядку, визначеному чинним законодавством України.
11. Розробка та участь у реалізації місцевих, національних та міжнародних програм і проектів з медичної допомоги.
12. Співпраця з організаціями військових лікарів з інших країн щодо обміну досвідом, спільної реалізації міжнародних проектів без мети отримання прибутку щодо вдосконалення медичної допомоги військовослужбовцям, працівникам, ветеранам структур сектору державної безпеки та оборони.
13. Взаємодія з органами державної влади, науковими, національними та міжнародними організаціями.