ОРГАНІЗАЦІЯ  ЕКОНОМІКИ та ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 

1.  Участь у впровадженні Плану реалізації Воєнно-медичної доктрини України в силах безпеки та оборони, зокрема в Міністерстві оборони України, (затвердженого першим заступником Міністерства оборони України (далі – Міноборони) від 23 листопада 2018 року);

 

2.  Надання пропозицій при реалізації заходів і завдань для досягнення стратегічних і оперативних цілей відповідно до Матриці досягнення стратегічних цілей і виконання основних завдань оборонної реформи (додаток 1 до Стратегічного оборонного бюлетеня України, затвердженого указом Президента України від 06 червня 2016 року № 240), Плану дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016-2020 роках (дорожньої карти оборонної реформи), затвердженого Міністром оборони України 15 серпня 2016 року (зі змінами), комплексного пакета допомоги для України, затвердженого на саміті НАТО 09 липня 2016 року;

 

3.  Прийняти участь в розробленні сучасної законодавчої та нормативно-правової бази діяльності системи військової охорони здоров’я на засадах доказової медицини;

 

4.  Участь в розробленні і впровадженні сучасних ефективних медичних технологій надання медичної допомоги, лікування та реабілітації, проведення лікувально-профілактичних заходів відповідно до стандартів медичної допомоги, клінічних протоколів та інших галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, а також військово-медичних стандартів;

 

5.  Участь в розробленні та впровадженні в діяльність медичних служб сил безпеки та оборони інформаційно-аналітичних та прогнозно-аналітичних систем, автоматизація технологічних процесів лікувально-діагностичної роботи та інших видів діяльності медичної служби, автоматизація управління;

 

6.  Участь в процесі інтеграції системи медичного забезпечення військ з системою цивільної охорони здоров’я на засадах єдиного медичного простору та досягнення взаємосумісності медичних служб сил безпеки та оборони з медичними службами збройних сил держав-членів НАТО.

 

 

Координатор Кластеру "Організація економіки та охорони здоров'я"

Олег Ляшенко